Isländska 4

Övningen är skapad 2020-07-21 av Beccaria. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hav sjór
 • runt, runt omkring í kringum
 • ofta oft
 • simma synda
 • heller, hellre heldur
 • simbassäng sundlaug
 • lagom mátulega
 • vatten vatn
 • ur, ifrån úr
 • , så här, så där svona
 • svensk svíi
 • för att til að
 • där þar
 • när, þegar
 • därifrån þaðan
 • börja, började byrja
 • svo
 • finnas, existera vera til
 • sekel, århundrande öld
 • de kallas þær eru kallaðar
 • säga segja
 • där berättas om þar er sagt frá
 • till exempel til dæmis
 • kniv hnífur
 • skall vara eiga að
 • ingen enginn
 • någon nokkir
 • många margir
 • stor stór
 • större stærri
 • störst stærst
 • större än stærri en
 • jämnstor jafn stór og
 • liten lítið
 • mindre minna
 • minst minst
 • mycket mikið

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/islandska-4.9823018.html

Dela