Islam Begrepp

Övningen är skapad 2019-05-22 av kubyi. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • böneutrop Adhan
 • gud är större Allahu akbar
 • förnuft aql
 • vers i koranen aya
 • högtidsdag bajram/bayram
 • välsignelse baraka
 • religiösa nypåfund bid'a
 • gudserinran, åkallan av Gud dhikr/zikr
 • religion din
 • personlig bön dua
 • islamisk rättsvetenskap fiqh
 • juridisk utlåtande fatwa
 • profettradition hadit
 • vallfärd, manlig pilgrim hajj (hajji)
 • kvinnlig pilgrim hajja
 • tillåtet halal
 • förbjudet haram
 • huvudduk, sjal hijab
 • migration, utvandring hijra
 • religiösa plikter, förhållande till Gud ibadat
 • islamisk högtid, högtidsdag, fest id/eid
 • offerfesten id al adha
 • fest som markerar slutet av fastemånaden id al fitr
 • måltiden som den fastande intar efter solnedgång iftar
 • den fullkomnade tron ihsan
 • samstämmighet, konsensus ijma
 • självständig tolkning, nytolkning ijtihad
 • ledare imam
 • tro iman
 • tradentkedja isnad
 • förislamisk tid jahiliyya
 • strävan, kamp mot själviskhet, mission, heligt krig jihad
 • kubisk byggnad, välfärdsmål i Mecka Kaba
 • högsta ledare för muslimerna (historisk) khalifa
 • otacksam, otrogen kufr/kafir
 • rättskola/lagskola madhhab
 • profetens födelsedag mawlid
 • nisch som visar böneriktning mihrab
 • predikstol minbar
 • sociala (religiösa) plikter muamalat
 • islamisk rättslärd mulla
 • profet nabi
 • själ (självet) nafs
 • intention, avsikt, inställning niyya
 • böneriktning qibla
 • analogiskt slut qiyas
 • sändebud rasul
 • profetens följeslagare sahaba
 • de tre första generationerna muslimer salaf
 • bön salah
 • fasta sawm
 • trosbekännelsen shahada
 • ledare shejk
 • att sätta någon eller något vid Guds sida, avgudadyrkan shirk
 • samråd, informell rådgivande församling shura
 • profetbiografi sira
 • profetens yttranden och handlingar sunna
 • korankommentar tafsar
 • imitation, efterliknande av äldre rättstradition taqlid
 • sufism tasawwuf
 • guds enhet, monoteism tawhid
 • de lärde, de teologisk och juridisk skolade ulama
 • den muslimska församlingen "alla muslimer", de troendes gemenskapen umma
 • lilla vallfärden umra
 • rituell rening wudu
 • den religiösa avgiften, allmosa zakat
 • guds enhet tawhid
 • rättslärd rashidin
 • sätt att se om berättelsen är trovärdig, ifall den haditherna och koranen har en sammankoppling matn
 • gott omdöme istihsan
 • sedvana urf
 • teologi kalam
 • filosofi falsafa
 • muslimer kommer ta över europa eurabia
 • man döljer vad man egentligen tycker taqqiyya
 • skatt som ickemuslimer fick betala jizya
 • konrakt/skydd/förbindelse dhimmi
 • kaos/oreda fitna
 • råd, en grupp män som ansåg om vem nästa ledare skulle bli shura
 • följeslagare sahib

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/islam-begrepp.9088611.html

Dela

Annonser