Isis Murderer

Övningen är skapad 2015-03-21 av franglais. Antal frågor: 53.
Välj frågor (53)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • säkerhetstjänsten MI5
 • ohygglig gruesome
 • hålla i häkte detain
 • jubla över glory in
 • hemsk grisly
 • dyka upp emerge
 • bekräfta confirm
 • person med akademisk examen graduate
 • beteckna label
 • påstå, hävda claim
 • gisslan hostage
 • inresa entry
 • då och då on occasion
 • besvära, trakassera harass
 • till slut eventually
 • avgående outgoing
 • påminna om have echoes of
 • prioritera prioritise
 • övervaka conduct surveillance
 • kamp för advocacy
 • till slut göra end up
 • mottaglig för susceptible to
 • ge råd advise
 • senare subsequent
 • källa informant
 • påstå allege
 • ihärdig strenuous
 • efter vad som sägs by all accounts
 • skoningslös ruthless
 • samvetskval compunction
 • avslutning closure
 • tydligen apparently
 • låta trösta sig take comfort
 • med ett milt sätt mild-mannered
 • emellertid however
 • skrämma intimidate
 • lämna in klagomål file a complaint
 • tjänsteman official
 • avböja decline
 • med hänsyn till in relation to
 • förövare perpetrator
 • dom mot conviction of
 • påverkan impact
 • vedergällning, hämnd retaliation
 • kvävande suffocating
 • inrikespolitik domestic policies
 • slutligen ultimately
 • avvisa, förkasta reject
 • berättelse narrative
 • alltför förenklad simplistic
 • byta namn change one's name by deed poll
 • det var droppen it was the final straw
 • förbjuda ban

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/isis-murderer.4434479.html

Dela