Isis Murderer Homework

Övningen är skapad 2015-03-21 av franglais. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ohygglig gruesome
 • hålla i häkte detain
 • dyka upp emerge
 • beteckna label
 • gisslan hostage
 • besvära, trakassera harass
 • till slut eventually
 • mottaglig för susceptible to
 • påstå allege
 • ihärdig strenuous
 • skoningslös ruthless
 • samvetskval compunction
 • tydligen apparently
 • låta trösta sig take comfort
 • emellertid however
 • skrämma intimidate
 • tjänsteman official
 • avböja decline
 • med hänsyn till in relation to
 • förövare perpetrator
 • dom mot conviction of
 • påverkan impact
 • vedergällning, hämnd retaliation
 • kvävande suffocating
 • slutligen ultimately
 • avvisa, förkasta reject
 • berättelse narrative
 • förbjuda ban

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/isis-murderer-homework.4434541.html

Dela