Irregular verbs

Övningen är skapad 2018-09-22 av VirpiMy. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be, was/were, been olla
 • begin, began, begun alkaa
 • bite, bit, bitten purra
 • blow, blew, blown puhaltaa
 • break, broke, broken rikkoa
 • build, built, built rakentaa
 • can, could, could osata, voida
 • catch, caught, caught ottaa kiinni
 • come, came, come tulla
 • do, did, done tehdä
 • draw, drew, drawn piirtää
 • drive, drove, driven ajaa
 • eat, ate, eaten syödä
 • fall, fell, fallen pudota
 • feed, fed, fed syöttää
 • feel, felt, felt tuntea
 • fight, fought, fought tapella
 • find, found, found löytää
 • fly, flew, flown lentää
 • forget, forgot, forgotten unohtaa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/irregular-verbs.8470882.html

Dela