irregular verbs oregelbundn...

Övningen är skapad 2014-04-02 av Evadiva. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • break broke broken ha sönder
 • beat beat beaten slå
 • bring brought brought hämta
 • bite bit bitten bita
 • fall fell fallen falla
 • fly flew flown flyga
 • fight fought fought slåss
 • go went gone gå gick gått
 • come came come komma kom kommit
 • catch caught caught fånga
 • hold held held hålla
 • Take took taken ta
 • sleep slept slept sova
 • shake shook shaken skaka
 • swim swam swum simma
 • give gave given ge
 • run ran run springa
 • put put put ställa lägga sätta
 • feed fed fed mata
 • hang hung hung hänga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/irregular-verbs-oregelbundn.3592546.html

Dela