Irregular verbs for week 45

Övningen är skapad 2016-11-08 av lexbykallecarlsson. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • börja begin, began, begun
 • go, went, gone
 • hålla keep, kept, kept
 • säga say, said, said
 • se see, saw, seen
 • sälja sell, sold, sold
 • tala speak, spoke, spoken
 • stå stand, stood, stood
 • ta take, took, taken
 • tala tell, told, told
 • tänka think, thought, thought
 • ha på sig wear, wore, worn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/irregular-verbs-for-week-45.6790273.html

Dela