Ireland - Basic Facts

Övningen är skapad 2015-11-05 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • emellertid however
 • å andra sidan on the other hand
 • fred peace
 • nationalsång national anthem
 • bortom beyond
 • forntida ancient
 • klara av manage
 • fly escape
 • återvända return
 • kristendom Christianity
 • bebodd inhabited
 • mål target
 • hel entire
 • ha råd afford
 • svälta starve
 • fånga capture
 • avrätta execute
 • självständighet independence
 • fördrag treaty
 • lösning solution

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ireland-basic-facts.5293440.html

Dela