In medias res kapitel 2

Övningen är skapad 2018-12-13 av Mangsysslaren. Antal frågor: 83.
Välj frågor (83)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pengar pecunia -ae
 • ha habeo, habere
 • fånga capio, capere
 • dag dies -ei
 • lära ut doceo, docere
 • tvist lis, litis
 • konst; färdighet ars, artis
 • bereda paro, parare
 • ge do, dare
 • bröd panis -is
 • stark fortis, is, e
 • öde(sgudinnan) fortuna -ae
 • hjälpa adiuvo, adiuvare
 • hel, varje; alla allt omnis, is, e
 • (be)segra vinco, vincere
 • kärlek amor, amoris
 • kunna possum, posse
 • sak, fakta res -ei
 • vilja (ha) volo, velle
 • älska amo, amare
 • och inte noc
 • säga dico, dicere
 • varför quare
 • den, det här hic, haec, hoc
 • så mycket; endast, bara tantus, a, um
 • ingen nemo
 • före ante
 • död mors, mortis
 • salig, lycklig beatus, a, um
 • efter post
 • ingen, inget nullus, a, um
 • begär voluptas, voluptatis
 • kasta iacio, iacere
 • port, dörr porta -ae
 • mörker tenebrae -arum
 • ljus lux, lucis
 • vara tyst sileo, silere
 • lag lex, legis
 • mellan, bland inter
 • vapen arma, armorum
 • genom per
 • sträv, hård asper, aspera, asperum
 • till, mot ad
 • stjärna astrum -i
 • be oro, orare
 • arbeta laboro, laborare
 • genomlida, tåla perfero, perferre
 • skilja, söndra divido, dividere
 • härska impero, imperare
 • se upp caveo, cavere
 • hund canis -is
 • gripa tag i; utnyttja carpo, carpere
 • om si
 • låt bli att noli
 • rubba turbo, turbare
 • skådespel, berättelse fabula -ae
 • applådera plaudo, pladere
 • fritid otium -i
 • därefter deinde
 • döda occido, occidere
 • göra; begå facio, facere
 • stöld furtum -i
 • falsk falsus, a, um
 • naken nudus, a, um
 • besöka visito, visitare
 • död mortuus, a, um
 • ge efter för perficio, perficere
 • barmhärtighet, kärlek caritas, caritatis
 • fiende inimicus -i
 • älska* diligo, diligere
 • högmodig superbus, a, um
 • mycken, mycket multus, a, um
 • avundsjuka invidia -ae
 • utöva exerceo, exercere
 • såsom sicut
 • även etiam
 • sic
 • sin, sitt suus, a, um
 • blod sanguis, sanguinis
 • luft aer, aeris
 • eld ignis -is
 • vatten aqua -ae
 • som, vilken qui, qua, quod

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/in-medias-res-kapitel-2.8764943.html

Dela