imperfekt(C)

Övningen är skapad 2013-08-14 av Zophia. Antal frågor: 97.
Välj frågor (97)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • läste четях, четеше, четеше, четяхме, четяхте, четяха
 • четях jag läste
 • четеше du läste
 • четеше hän läste
 • четяхме vi läste
 • четяхте ni läste
 • четяха de läste
 • знаех jag visste
 • знаеше du visste
 • знаеше hän visste
 • знаехме vi visste
 • знаехте ni visste
 • знаеха de visste
 • летях jag flög
 • летеше du flög
 • летеше hän flög
 • летяхме vi flög
 • летяхте ni flög
 • летяха de flög
 • държах се jag uppförde mig
 • държеше се du uppförde dig
 • държеше се hän uppförde sig
 • държахме се vi uppförde oss
 • държахте се ni uppförde er
 • държаха се de uppförde sig
 • Можех jag kunde
 • можеше du kunde
 • можеше hän kunde
 • можехме vi kunde
 • можехте ni kunde
 • можеха de kunde
 • греех jag värmde
 • грееше du värmde
 • грееше hän värmde
 • греехме vi värmde
 • греехте ni värmde
 • грееха de värmde
 • разхождах се jag promenerade
 • разхождаше се du promenerade
 • разхождаше се hän promenerade
 • разхождахме се vi promenerade
 • разхождате се ni promenerade
 • разхождаха се de promenerade
 • играех jag lekte
 • играеше du lekte
 • играеше hän lekte
 • играехме vi lekte
 • играехте ni lekte
 • играеха de lekte
 • пеех jag sjöng
 • пееше du sjöng
 • пееше hän sjöng
 • пеехме vi sjöng
 • пеехте ni sjöng
 • пееха de sjöng
 • свирех jag spelade
 • свиреше du spelade
 • свиреше hän spelade
 • свирехме vi spelade
 • свирехте ni spelade
 • свиреха de spelade
 • пушех jag rökte
 • пушеше du rökte
 • пушеше hän rökte
 • пушехме vi rökte
 • пушехте ni rökte
 • пушеха de rökte
 • кашлях jag hostade
 • кашляше du hostade
 • кашляше hän hostade
 • кашляхме vi hostade
 • кашляхте ni hostade
 • кашляха de hostade
 • пиех jag drack
 • пиеше du drack
 • пиеше hän drack
 • пиехме vi drack
 • пиехте ni drack
 • пиеха de drack
 • тръгвах jag gav mig iväg
 • тръгваше du gav dig iväg
 • тръгваше hän gav sig iväg
 • тръгвахме vi gav oss iväg
 • тръгвахте ni gav er iväg
 • тръгваха de gav sig iväg
 • вървях jag gick
 • вървеше du gick
 • вървеше hän gick
 • вървяхме vi gick
 • вървяхте ni gick
 • вървяха de gick
 • тежах jag vägde
 • тежеше du vägde
 • тежеше hän vägde
 • тежахме vi vägde
 • тежахте ni vägde
 • тежаха de vägde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imperfekt-c.2882321.html

Dela