Imperfect tense - Expressions

Övningen är skapad 2016-10-15 av Vikings. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • generalmente generally
 • con frecuencia frequently
 • a menudo often
 • constantemente constantly
 • siempre always
 • cada día every day
 • todos los años every year
 • todos los días every day
 • todos los meses every month
 • de vez en cuando occasionally, once in a while
 • a veces sometimes
 • muchas veces many times
 • érase (había) una vez once upon a time
 • dada mes each month
 • cada año each year

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imperfect-tense-expressions.3198515.html

Dela