Imperativo afirmativo

Övningen är skapad 2018-05-09 av Hasse1404. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hablar habla, hable, hablad, hablen
 • comer come, coma, comed, coman
 • vivir vive, viva, vivid, vivan
 • caer cae, caiga, caed, caigan
 • conocer conoce, conozca, conoced, conozcan
 • crecer crece, crezca, creced, crezcan
 • dar da,, dad, den
 • decir di, diga, decid, digan
 • estar está, esté, estad, estén
 • hacer haz, haga, haced, hagan
 • huir huye, huya, huid, huyan
 • ir ve, vaya, id, vayan
 • morir muere, muera, morid, mueran
 • oír oye, oiga, oíd, oigan
 • poner pon, ponga, poned, pongan
 • querer quiere, quiera, quered, quieran
 • reír ríe, ría, reíd, rían
 • saber sabe, sepa, sabed, sepan
 • salir sal, salga, salid, salgan
 • ser , sea, sed, sean
 • tener ten, tenga, tened, tengan
 • traer trae, traiga, traed, traigan
 • venir ven, venga, venid, vengan
 • ver ve, vea, ved, vean
 • empezar empieza, empiece, empezad, empiecen
 • jugar juega, juegue, jugad, jueguen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imperativo-afirmativo.8243447.html

Dela