I’m lost

Övningen är skapad 2020-12-04 av steningehojden. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I’m lost jag har gått vilse
 • Australia Australien
 • to visit för att besöka
 • the Clark family familjen Clark
 • now no
 • he is lost han har gått vilse
 • sees ser
 • a policewoman en kvinnlig polis
 • asks for help ber om hjälp
 • excuse me ursäkta mig
 • You’re lost? har du gått vilse?
 • don’t worry! var inte orolig!
 • what’s your address? vad har du för adress?
 • we vi
 • quite ganska
 • near nära
 • come with me kom med mig
 • minutes minuter
 • later senare
 • this is it! här är det!
 • very much så mycket
 • No problem inga problem
 • have a good day! ha en bra dag!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/im-lost.10176516.html

Dela