il giorno dopo

Övningen är skapad 2017-10-07 av Tunkan123. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • dagen efter il giorno dopo
  • hur mår du come stai
  • inte så illa non c'è male
  • jag klarar mig tiro avanti
  • vi ses ci vediamo
  • vi ses imorgon a domani
  • god dag buon giorno
  • hur mår Ni come sta
  • bra bene
  • mycket molto

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/il-giorno-dopo.7534443.html

Dela