idrott

Övningen är skapad 2019-03-11 av Audemar. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stora bröstmuskel pectoralis major
 • Axelmuskeln deltoideus
 • tvåhövdade överarmsmuskeln biceps brachi
 • främre lårmuskeln quadriceps femoris
 • raka bukmuskeln rectus abdominis
 • höftbojarmuskeln iliopsoas
 • yttre sneda bukmuskeln externus abdominis
 • kappmuskeln trapesius
 • axelmuskeln deltoideus
 • trehövdade triceps brachi
 • bakre lårmuskeln hamstring
 • breda ryggmuskeln latissimus dorsi
 • stora sätesmuskeln gluteus maximus
 • ytliga delen av vadmuskeln gastrocnemius
 • djupre delen av vadmuskeln soleus
 • nyckelben clavicula
 • överarmsben humerus
 • strålben radius
 • armbågsben ullna
 • korsben sacrum
 • höftben coxa
 • lårben femur
 • knäskål patella
 • skenben tibia

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/idrott.8955348.html

Dela