И-verb

Övningen är skapad 2018-12-04 av Arsa99. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att gå ходя
 • de går ходят
 • vi går ходим
 • att tala говоря, говориш
 • de talar говорят
 • hon talar говори
 • vi talar говорим
 • att läsa (studera) уча, учиш
 • han studerar учи
 • att leta efter/söka търся, търсиш
 • hon letar търси
 • jag röker пуша
 • att hitta, perfektiv намеря, намериш
 • att gå omkring, perfektiv обиколя, обиколиш
 • att få, att ta emot, perfektiv получа, получиш
 • de ska få ще получат
 • hon ska hitta ще намери
 • ni ska gå omkring ще обиколите
 • att köpa, perfektiv купя, купиш
 • att glömma забравя, забравиш
 • att bjuda in каня, каниш
 • att förklara обясня, обясниш
 • hon förklarar обясни
 • de ska köpa ще купят
 • ni glömmer забравите
 • vi förklarar обясним
 • att sova спия, спиш
 • han sover спи
 • att gå, att springa вървя, вървиш
 • att sätta, ställa, lägga, perfektiv сложа, сложиш
 • att komma ihåg, att minnas помния, помниш
 • de kommer ihåg помният
 • att sätta, ställa, lägga, perfektiv сложа, сложиш
 • att leta, perfektiv потърся, потърсиш
 • att studera, läsa, perfektiv науча, научиш
 • att ringa upp, perfektiv обадя се, обадиш се
 • att gå вървя, вървиш
 • att oroa sig безпокоя се, безпокоиш се
 • att visa, perfektiv посоча, посовиш

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/i-verb.8541327.html

Dela