I Have a Dream

Övningen är skapad 2017-02-09 av marben0909. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • självständighet independence
 • uppnå achieve
 • lika equal
 • underlägsen inferior
 • präst minister
 • imponera på impress
 • gå på attend
 • fördomar prejudice
 • rasåtskillnad racial segregation
 • om inte unless
 • samlas gather
 • döma judge
 • innehåll content
 • genomslagskraft impact
 • medborgerliga rättigheter civil rights
 • olaglig illegal
 • hindra prevent
 • offentlig public
 • (tilldela) pris award
 • val election
 • rösträtt voting rights
 • seger victory
 • upprörd outraged
 • inblandning involvement
 • fira celebrate
 • en ledig dag a day off
 • rättighet right
 • icke-våld non-violence
 • behandla treat
 • be allowed to
 • prästseminarium seminary
 • prästviga ordain
 • skaffa sig earn
 • doktorsgrad doctorate degree
 • teologi Theology
 • trångsynt person bigot
 • svara respond
 • Högsta Domstolen the Supreme Court
 • fredlig peaceful
 • kongressen (lagstiftande församlingen i USA) the Congress
 • anta pass
 • lag act
 • toalett (i USA) bathroom
 • norsk Norwegian
 • riksdag Parliament
 • marschdeltagare marcher
 • över hela across
 • beundra admire
 • rasande furious
 • sopor, skräp garbage
 • hedra honor
 • vägrade refused

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/i-have-a-dream.7091152.html

Dela