Hur domstolarna arbetar

Övningen är skapad 2018-09-20 av Daniellindkvist. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ombud/biträde Advokat eller jurist
 • Skillnad på jurist och advokat Advokat är med i advokatsamfundet
 • Vad ska domstolarna göra? Tillämpa och tolka rättsreglerna
 • Har vi alltid rätt till offentlig rättegång? Ja, om det inte handlar om statens säkerhet
 • Är domstolen politiskt färgad? Nej
 • Vad är allmänna domstolars främsta uppgift? Avgöra tvistemål och brottmål
 • Hur många juristdomare är med under ett tvistemål? Tre stycken
 • Vilka finns med i ett brottmål? En juristdomare och tre nämndemän
 • Vad är nämndemän? Politiskt valda sakkunniga personer
 • Vad kallas det när hovrätten eller högsta domstolen inte väljer att ta upp ett mål? Att de nekar prövningstillstånd
 • När beviljar högsta domstol prövningstillstånd? När fallet kan användas som prejudikat eller om de tycker att hovrätten har gjort fel
 • Hur lång tid efter rättegång får man lov att överklaga? Tre veckor efter
 • Vilka är instanserna i de allmänna domstolarna? Tingsrätten, hovrätten, högsta domstol
 • Vilka är instanserna i förvaltningsdomstolarna? Förvaltningsrätten, kammarrätten, högsta förvaltningsdomstolen
 • Vilka olika specialdomstolar finns? Patent- och marknadsdomstolen, mark- och miljödomstolar
 • Vilka mål tas upp av föraltningsdomstolarna? De mellan samhälle och individ
 • Varför finns specialdomstolar? För att personer som är specialiserade inom ett visst ämne ska kunna utreda saken
 • Vad kallas den som anklagar i tvistemål? Käranden
 • Vad kallas den som anklagas i tvistemål? Svaranden
 • Vad är konstitutionsutskottet? De är riksdagens kontrollmakt som granskar regeringen
 • Vad gör riksrevisionen? De kontrollerar statens spenderande av pengar
 • Vad är att yrka ansvar? Att läsa upp gärningsbeskrivningen och beskriva vilka lagar den tilltalade brutit mot
 • Vad är stämningsansökan? En gärningsbeskrivning och som innehåller hur man tycker att domstolen ska döma
 • Vad är tredskodom? Det är när den tilltalade inte infinner sig i domstolen och domen träder i kraft utan förhandling
 • Förklara rättskedjan Polisens arbete, åklagarens arbete, domstolarnas arbete
 • Vad är polisens arbete? Anmälan, teknisk undersökning, förundersökning, utredning, spaning
 • Vad är åklagarens arbete? Beslut om anhållan, häktning och åtal

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hur-domstolarna-arbetar.8448995.html

Dela