How to study korean, unit 1 lesson 3 vocabulary

Övningen är skapad 2020-09-30 av Elimar0224. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Food 음식
 • Cake 케이크
 • Airport 공항
 • Hospital 병원
 • Park 공원
 • Korean (language) 한국어
 • Head 머리
 • Leg 다리
 • Finger 손가락
 • Ear
 • Arm
 • Eye
 • Mouth, lips
 • Stomach/boat
 • Bus 버스
 • Us/we 우리
 • To eat 먹다
 • To go 가다
 • To meet 만나다
 • To close 닫다
 • To open 열다
 • To want (object) 원하다
 • To make 만들다
 • To do 하다
 • To speak 말하다
 • To understand 이해하다
 • To like 좋아하다
 • To be big 크다
 • To be small 작다
 • To be new 새롭다
 • To be old (not age) 낡다
 • To be expensive 비싸다
 • To not be expensive, to be cheap 싸다
 • To be beatuiful 아름답다
 • To be fat, to be chubby 뚱뚱하다
 • To be long 길다
 • To be good 좋다
 • Very 아주
 • Very 매우
 • Too (often used to mean 'very') 너무

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/how-to-study-korean-unit-1-lesson-3-vocabulary.10011116.html

Dela