How to study korean, unit 1 lesson 2 vocabulary

Övningen är skapad 2020-09-30 av Elimar0224. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Country 나라
 • Bag/backpack 가방
 • Window 창문
 • Magazine 잡지
 • Room
 • Refrigerator 냉장고
 • Dog
 • Puppy 강아지
 • Cat 고양이
 • Rat, mouse
 • Pen
 • Phone 전화기
 • Coffee 커피
 • Restaurant 식당
 • Building 건물
 • Television 텔레비전
 • USA 미국
 • Canada 캐나다
 • Hotel 호텔
 • School 학교
 • 은행 Bank
 • Inside
 • On top
 • Below
 • Beside
 • Behind
 • In front
 • Here 여기
 • To be at a location/to have something 있다

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/how-to-study-korean-unit-1-lesson-2-vocabulary.10010997.html

Dela