how far is too far?

Övningen är skapad 2018-01-23 av SMAHI010. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abbreviation förkortning
 • allegiance lojalitet
 • purchase köpa
 • devotion hängivenhet
 • exclude utesluta
 • disrupt avbryta
 • whether ifall, om
 • prioritise prioritera
 • studded nitbeströdd
 • betray förråda
 • rare sällsynt
 • clash sammandrabbning
 • maintain upprätthåll
 • require kräva
 • asistance hjälp
 • disribute dela ut
 • tend to tendera att
 • attract dra till sig
 • neighbouring grann
 • substitute ersättning
 • nuisance besvär
 • predecessor föregångare
 • prevent förhindra
 • on the decline minskande
 • altogether helt och hållet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/how-far-is-too-far.7968017.html

Dela