Hovprov latin

Övningen är skapad 2019-05-15 av JyleZ. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Caudal Mot svans
 • Cranial Mot cranium
 • Dorsal Mot rygg, från marken och upp från mitten
 • Ventral Från mitten av magen, mot marken
 • Rostral Mot mulen
 • Palmar Framhov/ben
 • Plantar Bakhov/ben
 • Lateral Utsida
 • Medial Insida
 • Proximal Fästpunkt överst mot kroppens centrum
 • Distal Längst bort från kroppens medianlinje
 • Bursit Inflammation i bursa
 • Tendit Inflammation i sena
 • Artrit Inflammation i led
 • Gastrit Inflammation i buk/tarm
 • Kotledsartrit Inflammation i kotled
 • 7 Antal halskotor
 • 18 Antal Bröstkotor/Revben
 • 6 Antal ländkotor
 • Scapula Bogblad
 • Humerus Överarmsben
 • Olecranon Armbågsben
 • Radius, Ulna Underamsben
 • Metacarpal 3 Skenben
 • Metacarpal 2, 4 Griffelben
 • Carpus "Framknä"
 • Proximal phalang Kotben
 • Intermedial phalang Kronben
 • Distal phalang Hovben
 • Os naviculare Strålben
 • art. Scapulo-Humorale Bogled
 • art. Cubiti Armbågsled
 • art. Carpo-Metacarpal Carpalled
 • Proximal interphalangel joint Kotled
 • Intermedial interphalangel joint Kronled
 • Distal interphalangel joint Hovled
 • Pelvis Bäckenben
 • Femur Lårben
 • Patella Knäskål (bak)
 • Tibia Skankben
 • Fibula Vadben
 • Tarsal Has
 • Calcaneus Hälben
 • Proximal sesamoid Kotsenben
 • Agonist Muskel som utför arbetet
 • Antagonist Muskel som motverkar arbetet (håller emot)
 • Vad är muskel typ 1? Röda, långsamma, kan lagra mer syre, jobbar utan syre (anaerobt)
 • Vad är muskel typ 2? Vita, snabba, jobbar med syre (aerobt)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hovprov-latin.9079845.html

Dela