Hospital departments

Övningen är skapad 2019-09-11 av Natalie90. Antal frågor: 104.
Välj frågor (104)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abortion agency, abortion concelling office abortrådgivningsbyrå
 • accident and emergency department akutmottagningen
 • Department of General Medicin allmänmedicin
 • General Oncology Clinic allmänonkologiska kliniken
 • Department of Anaesthesiology anestesiologiska instutionen
 • Department of Audiology audiologen
 • Department of Paediatric Surgery barnkirurgiska kliniken
 • Children's department, children's Clinic barnkliniken
 • Department of Child and Adolescent Psychiatry barn och ungdomspsykiatri
 • child health centre barnavårdcentral
 • BB maternity ward
 • treatment centre behandlingshem
 • blodcentral blood bank
 • Department of Dermatology hudkliniken
 • Department of Embryology embryologi
 • Department of Endodontics endodonti
 • Department of Endocrinology endokrinologiska kliniken
 • pharmacological laboratory farmakologiskt laboratorium
 • Public Health Agency of Sweden folkhälsomyndigheten
 • National Dental Service folktandbård
 • physological laboratory fysiologiskt laboratorium
 • company health service företagshälsovård
 • maternity ward förlossningsavdelning
 • local social insurance office försäkringskassan
 • the Administration Department förvaltningen
 • Department of Gastrownterology gastroenterologiska kliniken
 • Department of Geriatrics geriatriska kliniken
 • Gynaecology-Oncology Department gyn-onkologiska kliniken
 • Department of Hand Surgery handkirugi
 • Department for Diseases of the blood hematologiska kliniken
 • Coronary Care Unit CCU hjärtintensivvårdsavdelningen
 • hospice hospis
 • health farm häslohem
 • public helth board hälsovårdsnämd
 • Department of immunology instutitionen för immunologi
 • Department of Infectus Diseases infektionskliniken
 • ICU intensivvårdsavdelningen
 • Department of Interial Medicine invärtes medicin
 • isolation ward isoleringsavdelning
 • medical records department journalarkiv
 • Department of Cardiology kardiologiska avdelningen
 • Department of Disaster Medicine invärtes medicin
 • chemical laboratory kemiskt laboratorium
 • Department of Surgery instutitionen för kirugi
 • surgical intensive care unit kirurgisk intensivvårdsavdelning
 • OB-GYN Out patient Clinixmc KK-mottagningen
 • Department of Clinical Bacteriology klinisk bakteriologi
 • Department of Clinical Chemistry klinisk kemi
 • Neurophysiology klinisk neurofysiologi
 • Department of Clinical Physiology klinisk fysiologi
 • Gynaecology Department kvinnokliniken
 • Oral Surgery Clinic käkkirurgiska kliniken
 • county council landsting
 • hospital lasarett
 • Lung Clinic lung kliniken
 • Department of Care of the Chronically långvårdskliniken
 • medicsl centre läkarhus
 • surgery; consulting room, office (US) läkarmottagning
 • Alcoholics Anonymous länkarna
 • central county hospital länssjukhuset
 • Medical Department medicinkliniken
 • medical ward medicinsk avdelning
 • Department of Medical Genetics medicinsk genitik
 • Department of Medical Chemistry medicinsk kemi
 • Department of Medical Pharmacology medicinsk farmakologi
 • Departmrnt of Medical Virology medicinsk virologi
 • antenatal clinic mödravårdcentral
 • Division of Clinical Neurophysiology neurofysiologiska kliniken
 • neurophysiological laboratory neurofysiologiskt laboratorium
 • neurosurgical ward neurologisk avdelning
 • Department of Nephrology njurmedicin
 • Department for Diseases of the Kidneys njurmedicinska kliniken
 • Department of Obstetrics inst för obstetrik
 • Department for Diseases of the Theeth odontologisk avdelning
 • Department of Ophtalmology ist för oftalmologi
 • casualty ward olycksfallsavdelning
 • Department of Diseases of the Skeleton ortopediska kliniken
 • ENT ÖNH, öron näsa hals
 • Department of Pathology patologen
 • Department of Paediatrics pediatriska kliniken
 • Department of Plastic Surgery plastikkirurgiska kliniken
 • psychiatric ward psykiatrisk avdelning
 • Department of Psychiatry psykiatriska kliniken
 • regional hospital regionsjukhuset
 • rehabilitation ward rehabiliteringsavdelningen
 • Department of Rehabilitation rehabiliteringsavdelning
 • forensic laboratory rättsmedicinskt laboratorium
 • X-ray clinic röntgenkliniken
 • home for old people servicehus
 • nursing home sjukhem
 • hospital infirmary sjukhus
 • health insurance office sjukkassa
 • Mass X-ray unit skärmbildcentral
 • pain clinic smärtklinik
 • National Board of Health and Welfare socialtjänsten
 • Centre for Sexually Transmitted Diseases STD-mottagningen
 • Swedish Association of Local Authorities and Regions sveriges kommuner och landsting
 • Thoracic Surgery Clinic toraxkirurgiska kliniken
 • social and medical advise/ councelling centre for young people ungdomsmottagning
 • Department of Urology urologiska kliniken
 • Department of Venereology venerologiska kliniken
 • ward ; unit vårdavdelning
 • health centre vårdcentral
 • eye clinic ögonkliniken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hospital-departments.9169174.html

Dela