hörsel och jämvikt

Övningen är skapad 2019-03-23 av MalinJonsson. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ytteröra del (1) öronmussla
 • hörselgång, del av ytteröra (2) meatus acusticus externus
 • del av mellanöra (1) cavum tympani
 • del av mellanöra (2) bulla tympanica
 • örontrumpeten, del av mellanöra tuba auditiva
 • trumhinna, del av mellanöra membrana tympani
 • ovala fönstret, del av mellanöra fenestra vestibuli
 • runda fönstret, del av mellanöra fenestra cochleae
 • hammaren, hörselben malleus
 • städet, hörselben incus
 • stigbygeln, hörselben stapes
 • del av inneröra (1) hinnlabyrint med endolymfa
 • del av inneröra (2) benlabyrint med perilymfa
 • hinnsäckar 2 st sacculus och utriculus med statoliter
 • båggångar 3 st ductus semicirculares
 • del av jämviktsorgan ampuller med cristae ampullares

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/horsel-och-jamvikt.8987479.html

Dela