Annonser


Homesick

Övningen är skapad 2018-09-13 av marben0909. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • främmande foreign
 • uppleva experience
 • känna empati empathise
 • enorm massive
 • personal staff
 • förvirrande confusing
 • sväva float
 • tillhöra belong to
 • böja bend
 • fullständigt namn name in full
 • tjänsteman officer
 • tvivla på doubt
 • förnäm noble
 • längre further
 • öken desert
 • by village
 • förort suburb
 • by village
 • gåva gift
 • exakt precisely
 • upprörd upset
 • sucka sigh
 • laga make
 • direkt directly
 • skick manners
 • komplicerat complicated
 • artighet politeness
 • artig polite
 • driva omkring wander
 • spöke ghost
 • våga dare
 • äcklig disgusting
 • rykte reputation
 • annons advertisement
 • krav requirement
 • gryta pot
 • kortfattad concise
 • dela divide
 • mångfald diversity

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homesick.8413827.html

Dela