Home sweete Home

Övningen är skapad 2021-01-11 av steningehojden. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • home sweete home hem ljuva hem
 • house hus
 • knocks knackar
 • on
 • the front door ytterdörren
 • who vem
 • me jag
 • late sen
 • I got lost jag gick vilse
 • How awful! vad hemskt!
 • glad glad
 • you’re back du är tillbaka
 • I’m ok now jag är ok nu
 • can kan
 • always alltid
 • Phone me ringa mig
 • mobile mobil(telefon)
 • number nummer
 • oh noll
 • double three tre-tre (33)
 • punching in the numbers slår numren
 • that’s right det är riktigt
 • must måste
 • be vara
 • dinner middag
 • ready färdig
 • nice trevlig
 • got it ok uppfattat
 • teacher lärare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/home-sweete-home.10201320.html

Dela