Holes - Chapter 5-8

Övningen är skapad 2014-09-11 av AgnetaS. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • scarcity brist
 • prospect möjlighet
 • donated donerat
 • torment tortera
 • coincidence sammanträffande
 • mere endast
 • humiliating förödmjukande
 • auctioned auktionerad
 • despicable avskyvärt
 • vacancies lediga platser
 • defective defekt
 • confessed erkände
 • shallow ytlig
 • forlorn förtvivlad
 • runt knatte
 • assured försäkrade
 • eternity evighet
 • deftly skickligt
 • convince övertyga
 • preposterous absurt
 • dawdle såsa
 • gesture gestikulera
 • staggered vacklade
 • grimaced grimaserade

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/holes-chapter-5-8.3803745.html

Dela