Holes - chapter 33-40

Övningen är skapad 2014-09-23 av AgnetaS. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cluster klunga
 • mirage hägring
 • raspy hes
 • sheepishly fåraktigt
 • tangy kraftig
 • parched uttorkad
 • frail skör
 • trembled darrade
 • interwoven sammanvävda
 • fiery het
 • increments ökning
 • hovered svävade
 • tangled intrasslade
 • precipice stup
 • despair förtvivlan
 • gully dike
 • comprehend förstå
 • gratefully tacksamt
 • meadow äng
 • leeches blodiglar
 • snickered fnissade
 • contritely ångerfullt
 • feebly svagt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/holes-chapter-33-40.3865024.html

Dela