Högskoleprovet - grekiska förled

Övningen är skapad 2019-04-04 av angevald. Antal frågor: 108.
Välj frågor (108)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a- icke, inte, negerande betydelse
 • aero- luft
 • akro- topp, spets
 • ambi- bägge, dubbel
 • amfi- omkring, på båda sidor, rund
 • amfibie- som kan fungera på både land och i vatten
 • an- icke, negerande betydelse
 • ana- upp, uppför
 • ana- åter
 • andro- mans-, som gäller män
 • angio- blodkärl
 • anti- mot, som motståndare till något
 • antropo- människa
 • apo- bort, bort från
 • astro- stjärna
 • auto- själv, egen, av sig själv
 • baty- djup-, djuphavs
 • biblio- bok
 • bio- liv
 • cyklo- ring, cirkel
 • demo- folk, befolkning
 • dermo- hud
 • di- två, dubbel
 • dia- mellan, över, isär
 • disko- skiva, grammofonskiva
 • dynamo- kraft
 • dys- svår, dålig, illa fungerande
 • ek- ut, bort från
 • eko- hushålls, miljö, ekologisk
 • ekto- utåt, utanför, utanpå
 • en- i, in, inuti
 • endo- inne, inom, inuti
 • epi- , till, efter
 • eu- gott, väl
 • eury- bred, vid
 • exo- ut, utåt
 • fil- vän, som tycker om, som är intresserad av
 • gastro- mage
 • gen- alstra
 • geo- jord
 • gonio- vinkel
 • grafo- skriva
 • helio- sol
 • hemi- halv, till hälften
 • hepta- sju
 • hetero- olika
 • hexa- sex
 • holo- hel, fullständig
 • homeo- lik, liknande
 • homo- lik, liknande
 • hydro- vatten
 • hygro- luftfuktighet
 • hyper- över, utöver, förhöjd, stegrad
 • hypo- under, nedsatt, minskad
 • idio- egen, själv
 • iso- lik, lika stor, samma
 • karyo- kärna, cellkärna
 • kata- ned, nedåt, fel
 • kerato- horn, förhornad
 • kin- rörelse
 • kir- hand, händer
 • kromo- färg, färgad
 • krono- tid, tidsindelning, tideräkning
 • kryo- kyla, is, låg temperatur
 • krypto- dolt, okänt
 • leuko- vit
 • lipo- fett
 • makro- stor, lång
 • mikro- liten
 • mono- ensam, enkel
 • morfo- form
 • myo- muskel
 • nekro- döden, lik
 • neo- ny
 • oligo- , fåtalig, bristande
 • onomato- namn
 • oro- berg
 • ort- riktig, rätt
 • orto- rak, rät
 • paleo- gammal, forntida
 • pan- all, hel
 • para- bredvid, vid, längs med, bortom
 • pato- sjukdom
 • penta- fem
 • peri- om, kring, runtom
 • petro- klippa, sten
 • piezo- tryck
 • pneumo- luft, lunga
 • poly- många, mångfaldig
 • proto- första, grund, förnämst, urtyp
 • pseudo- falsk, oäkta, skenbar
 • pyro- eld, upphettning, feber
 • rhizo- rot
 • sklero- hård
 • socio- social, samhällelig
 • steno- trång, smal
 • stereo- tredimensionell
 • stereo- med fast, oföränderlig form
 • super- över, ovanför, förbi, extra, ytterligare
 • supra- över, ovanför
 • sym- samman
 • syn- samman
 • tele- fjärran, som verkar på avstånd
 • teo- gud
 • termo- värme, temperatur
 • tetra- fyra
 • xylo- trä
 • zoo- djur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hogskoleprovet-grekiska-forled.8873783.html

Dela