Hkk begrepp

Övningen är skapad 2019-10-09 av Gentaaa. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Faktura Det är en räkning som betalas efter det du fått hem
 • Swish Man kan föra över pengar från en mobil till en annan
 • Konto- och kreditkort Ett kort man betalar med antigen med sina pengar eller kredit
 • Postförskott Något man betalar innan varan eller tjänsten kommit eller gjorts
 • Betalningsförmedlare Det är när ett företag tar hand om din betalning, tex klarna ab
 • Direktbetalning genom bank Man kan använda bankens direkt betalningstjänst, banken betalar då direkt till webbföretaget
 • Kontant Lösa pengar
 • Konsument (förbrukare) Den som förbrukar varor eller tjänst
 • Skuld När man är skyldig pengar
 • Arbetstagare Den som tar emot jobbet
 • Arbetsgivare Den som ger jobbet
 • Ekonomi Hushåll med hushållning och resurser
 • Konsumtion Den slutliga förbrukningen av varor
 • Budget En framtidsbedömning över förväntande inkomster och kostnader
 • Fasta utgifter Sånt som inte går att påverka som hyra, telefonabonnemang
 • Rörliga utgifter Sånt som man kan påverka tex kläder, godis för du bestämmer själv hur mycket du ska betala
 • Tillgångar Det är alla dina pengar du har tillgång till
 • Inkomster Det är de pengar man får in
 • Utgifter Något man betalar
 • Effektiva räntan Totala kostnad för lån av pengar
 • Kredit Pengar man lånar under en viss tid som man sedan måste betala tillbaks
 • Borgen Det är en person som betalar skuld för någon annan om personen inte kan betala
 • Buffertspara Det är ett sparande på kortsikt
 • Målspara Ett långsiktigt sparande
 • Ränta Ett extra kostnad på ett lån
 • Förfallodag Det är sista dagen man kan betala en räkning
 • Moms Mervärdesskatt som går till staten
 • Skatt Pengar som betalas in till stat, kommun, landstinget
 • Monopol Det är en marknad som det bara finns ett av
 • Betalningsanmärkning När man får en prick i registret
 • Aktie Man köper en ägarandel i ett företag
 • Fond Man köper flera ägarandelar i flera företag
 • Avbetalning Man betalar av en skuld
 • Avbetalningsplan Man lägger upp en plan om hur man betalar av en skuld
 • Bidrag Det är pengar man får vid behov
 • Amortering När man betalar sitt lån/skuld
 • Bruttoinkomst Lönen innan skatt
 • Nettoinkomst Lönen efter skatt
 • Disponibel inkomst De pengar man kan använda efter skatt
 • Vite En slags böter
 • Inkasso Det är ett hot om åtgärd från en borgenär mot den som lånat för att driva in en obetald skuld
 • Kronofogden En statlig myndighet som ser till att man betalar in det man är skyldig
 • Tvister När några inte är överens
 • Tjänster Det är någon som gör något åt en som blir betald tex målar huset, lagar bilen
 • Varor Allt som man kan köpa
 • Deklarera Alla som tjänar över 19 670

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hkk-begrepp.9350994.html

Dela