hjortron sylt

Övningen är skapad 2016-01-22 av mskalviz. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • colony koloi
 • colonist ny byggare
 • independent självständig
 • force tvinga
 • tax skatt
 • dying for längta efter
 • cheap billigt
 • smuggler smugglare
 • determined bestämd
 • dressed up klätt ut sig
 • disguise förklädnad
 • cheast låda
 • board gå om bord
 • threw kastade
 • harbour hamn
 • made me gjorde mig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hjortron-sylt.5662338.html

Dela