Hjärtat

Övningen är skapad 2018-11-08 av Cattisgoode. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nedre hålven cava inferior
 • övre hålven cava superior
 • portåder portae
 • vid pulstagning radialis
 • vid blodtryckstagning brachialis
 • bedömer cirkulation i nedre delar dorsalis pedis tibialis posterior
 • lårben femoralis
 • bukaorta aorta abdominalis
 • armar subclavia sin dx
 • huvud carotis communis
 • arm och huvudstammen trancus brachioephalicus
 • aorta aorta ascendens
 • övre hålven cava superior
 • lungartär trancus pulmonalis
 • höger förmak atrium dx
 • höger kammare ventriculus dx
 • nedre hålven cava inferior
 • aorta arcus aortae
 • lungven pulmonalis sin
 • vänster förmak atrium sin
 • kranskärl coronaria sin
 • vänster kammare ventriculus sin
 • hjärtspets apex cordis
 • sentrådar chortae tenineae
 • ficklaff pulmonalisklaffen valvulae semilunaris
 • fickklaff aortaklaff valvulae semilunaris
 • segelklaff mitralisklaff valva bicuspidalis
 • segelklaff valva tricuspidalis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hjartat.8651569.html

Dela