Hjärta

Övningen är skapad 2019-03-07 av Ariya96. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hjärta cor
 • nedre hålven vena cava inferior
 • övre hålven vena cava superior
 • höger förmak atrium dexter
 • vänster förmak atrium sinister
 • höger kammare ventrinkulus dexter
 • vänster kammare ventrinkulus sinister
 • tresegelklaff trikuspidalisklaff
 • lungatär aterie pulmonalis
 • hjärtmuskel inflammation myocardit
 • röda blodkroppar erytrocyter
 • vita blodkroppar leukocyter
 • blodplättar trombocyter
 • blodplasma plasma sanuinis
 • äggviteämne hemoglobin
 • blodbrist anemi
 • blåmärke hematom
 • hjärtskiljevägg spectum
 • gemensamma halsartär aterie carotis communis
 • strålbenartär aterie radialis
 • njuratär aterie renalis
 • lårbensartär aterie femoralis
 • stora kroppspulsådern aorta
 • blodcancer leukemi
 • blodpropp trombos
 • mindre vener? venoler
 • vätskeansamling? ödem
 • mindre atärer? arterioler
 • minsta blodkärl? kapillär
 • vänstra segelklaff? mitralisklaff
 • mjälten lien
 • hjärtmuskeln myokardiet
 • EKG? elektrokardiagram
 • kärlkramp angina pectoris
 • hjärtinfarkt infarctus myocardie
 • hjärtsvikt? hjärtinsufficiens

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hjarta.8918355.html

Dela