Historia Forntiden

Övningen är skapad 2018-10-11 av MalinHG. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • När och var uppkom Homo sapiens? 200 000 år sedan
 • när kom homo sapiens till Europa? 40 000 år sedan
 • Hur levde jägare och samlare? familjer, familjegrupper, inga stater
 • var det jämlikt när vi var jägare och samlare? ja, alla hade ungefär samma levnadsstandard pga dela-med-sig-kultur men män jagade och kvinnor barn och växter
 • när var första jordbrukarna? 10 000 år sedan
 • var var första jordbrukarna? Bördiga halvmånen i Mellanöstern
 • vad odlade första jordbrukarna? vete och korn(senare effektiviseras av plogar, skäror, hjul)
 • 1hur påverkades individ/samhället av jordbruket? fler människor kan försörjas men kräver större arbetsinsats
 • 2hur påverkades individ/samhället av jordbruket? svält, ensidig kost, sjukdomar av t.ex. att djur och människa bor närmare varandra (tama djur)
 • 3hur påverkades individ/samhället av jordbruket? fick ägodelar, skillnad på rik och fattig
 • 4hur påverkades individ/samhället av jordbruket? hövdingar kunde kräva in skatt från undersåtar
 • 5hur påverkades individ/samhället av jordbruket? fler plundringar, krig, kroppskraft gynnade männen
 • när var Flodkulturerna? 3000 f.v.t
 • Flodkulturerna principer började utnyttja det vatten som strömmade till under våren. Bevattningskanaler, bättre effektivitet, större samhällen
 • var var Flodkulturerna Eufrat och Tigris, tvåflodslandet, Mesopotamien. Nilen (egypten)
 • vad kännetecknar en högkultur/flodkultur? 1.Överproduktion av mat och en utvecklad arbetsfördelning 2.En styrande centralmakt 3.En gemensam kultur
 • 1 förutsättning tillgång till vattendrag odling + transporter 1. för att försörja en ny grupp, "specialister" 2.Stora magasin där man försvarade säd, bra vid svält
 • En styrande centralmakt 1. Detta behövs för att resurserna ska utnyttjas bättre och komma fler människor till nytta och få samhället att utvecklas
 • En styrande centralmakt2 2. Stora tempel byggdes, samhällen växte. Män i ledning (präster och kungar)
 • En styrande centralmakt3 3. skatt
 • En styrande centralmakt4 4. Skriftspråket utvecklades hålla reda på ekonomiska transaktioner Tvåflodslandet användes kilskrift, i Egypten hieroglyfer
 • tidiga handelsvaror var: koppar, tenn, brons som man kunde göra vapen, verktyg, bruksföremål. Även myrra, fjädrar.
 • problemet med brons var: koppar och tenn inte på samma plats
 • Hur transporterades handelsvaror? Hur mycket fick man med sig? minst till mest. människan, klövjat transportdjur, dragdjur och vagn, dragdjur och pråm på kanal, segelfartyg
 • exempel på segelfartyg Uluburun, sjönk på 1300-talet f.v.t, Cypern eller Syrien till Rhodos eller grekiska fastlandet
 • varför luktade illa? exempel: brist på toaletter, garverier, slakthus
 • när var slutet på bronsåldern och var? 1200 f.v.t, östra medelhavet kollapsa
 • skulden till slutet på bronsåldern? sjöfolket, på 1100-talet användes mer järn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/historia-forntiden.8570902.html

Dela