Historia 4A Uppåkraskolan (ordförklaringar)

Övningen är skapad 2017-04-22 av EldaMW. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • är bevis på och information om en historisk perion. Det kan vara ett föremål, en bild eller en skriftlig källa. historisk källa
 • är historiska källor som man kan ta på materiella källor
 • gör en historiker för att få fram så mycket fackta som möjligt ur olika källor. Tolkning
 • Där samlades fria män och försökte lösa tvister mellan gårdarna, som en domstol tinget
 • så kallas husen som byggdes på järnåldern långhus
 • är en sten som inehåller mycket järn järnmalm
 • är ett anat ord för att hugga ner träd avverka
 • användes när bonden skulle plöja åkrarna, och sätta i nya frön plogen
 • då skapar man allt skälv. odlar det man äter och syr egna kläder skälvhushåll
 • är desamma som en släkt ätt
 • bonden använder jorden till att odla grödor eller som betesmarker till sina djur bruka jord
 • var en långärmad tröja som alla barn hade Kolt
 • var slavar som husbonden ägde trälar
 • kalas det när vikinga reste med sina skepp till främmande riken för att handla eller plundra vikingatåg
 • var män som bytte till sig eller köpte varor handelsmän
 • kunde vara stora städer som Konstantinopel men även mindre byar som låg vid kuster eller floder handelsplatser
 • var vanliga i de kristna rikerna kloster
 • kallas det när man på olika sätt försöker hitta rätt på sjön navigera
 • då har skeppet gått på grund elever brutits sönder på ett annat sätt skeppsbrott
 • gör skeppet om det sjunker till botten förliser
 • danelagen östra england
 • här låg ett kloster som vikingarna plundrade år 793 lindisfarne
 • Så kallades de muslimska länderna som låg söder om svarta havet särkland
 • västra delarna av Ryssland gårda rike
 • så kallades vikingarna som reste till Konstantinopel och blev soldater hos den östromerska kejsaren väringar
 • är någon som skapar någonting med händerna hantverkare
 • kallas det som mäniskor gör när de byter, säljer och köper saker handel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/historia-4a-uppakraskolan-ordforklaringar.7282148.html

Dela