Hinduismen- begrepp2

Övningen är skapad 2019-11-11 av JagArBastGLOSOR. Antal frågor: 2.
Välj frågor (2)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • att efter sin död födas igenom en ny kropp är att återfödas
  • den gudomliga kraften____blir hinduer en del av efter döden, om de inte återföds. brahman

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hinduismen-begrepp2.9433308.html

Dela