Hinduismen- begrepp

Övningen är skapad 2019-11-09 av JagArBastGLOSOR. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • det eviga kretsloppet av återfödelse, där allt går i cirklar utan slut kallas samsara .
 • en persons från förr i tiden är hennes förfäder .
 • summa av alla handlingar en människa har gjort i sitt liv kallas karma .
 • den grrupp som man i Indien föds in i och sedan tillhör hela livet kallas kast .
 • att efter sin död födas igenom en ny kropp är att återfödas .
 • den gudomliga kraften brahman blir hinduer en del av efter döden, om de inte återföds.
 • vedaböckerna är de heliga skrifter inom hinduismen.
 • den gud som skapar världen är brahma .
 • den gud som ser till att allt fungerar på jorden är vishnu .
 • den Gud som förstör världen är shiva .
 • lotusblomma är en symbol för lycka och fruktbarhet.
 • att något är fruktbart betyder att det växter bra.
 • dyrka betyder att man ser upp till någon väldigt mycket.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hinduismen-begrepp.9427836.html

Dela