Handel, uthyrning, service

Övningen är skapad 2013-08-12 av Zophia. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Var är livsmedelsaffären? КЪДЕ СЕ НАМИРА ГАСТРОНОМ?, Kuh-de se na-mi-ra gas-tro-nom?
 • Bankomat БАНКОМТ, Ban-ko-mat
 • Bank БАНКАТА, Ban-ka-ta
 • Varuhus УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН, Oo-ni-ver-sa-len ma-ga-zin
 • Lokala internet-cafét НАЙ-БЛИЗКИЯТ ИНТЕРНЕТ, nai-blis-ki-yat in-ter-net
 • Nyhetsbyrå(Kiosk?) КИОСК, Ki-osk
 • Postkontor ПОЩАТА, Po-shta-ta
 • Turistkontor БЮРОТО ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, Byoo-ro-to za too-ri-sti-ches-ka in-for-ma-tsi-ya
 • Jag vill köpa ett telefonkort. ИСКАМ ДА СИ КУПЯ ЕДНА ТЕЛЕФОННА КАРТА., Is-kam da si koop-ya ed-na te-le-fon-na kar-ta.
 • Kan jag titta på den? МОГА ЛИ ДА ГО РАЗГЛЕДАМ?, Mo-ga li da go raz-gle-dam?
 • Har du andra? ИМАТЕ ЛИ ОЩЕ?, I-ma-te li osh-te?
 • Hur mycket kostar den? КОЛКО СТРУВА?, Kol-ko stroo-va?
 • Det är för dyrt. СКЪПО Е., Skuh-po e?
 • Det finns ett fel på notan. ИМА ГРЕШКА В СМЕТКАТА., I-ma gresh-ka v smet-ka-ta.
 • Jag vill hyra en cykel. ИСКАМ ДА ВЗЕМА ПОД НАЕМ ЕДИН ВЕЛОСИПЕД., Is-kam da vze-ma pod na-em e-din ve-lo-si-ped.
 • en bil ЕДИА КОЛА, e-dna ko-la
 • en motorcykel ЕДИН МОТОПЕД, e-din mo-to-ped
 • Hur mycket för att hyra per dygn? КОЛКО СТРУВА НА ДЕН СЕ НАЕМЕ?, Kol-ko stroo-va na den se na-e-ma?
 • per timma ЧАС, chas
 • per vecka СЕДМИЦА, sed-mi-tsa
 • luft ВЪЗДУХ, vuhz-dooh
 • olja МАСЛО, mas-lo
 • däck ГУМИ, goo-mi
 • Jag behöver en mekaniker. ТРЯБВА МН МОНТЪОР., Tryab-va mi mon-tyor.
 • Jag har inte bensin. НЯМАМ БЕНЗИН., Nya-mam ben-zin.
 • Det är punktering på hjulet. ПУКНАЛА МН СЕ Е ГУМАТА., Pook-na-la mi se e goo-ma-ta.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/handel-uthyrning-service.2881625.html

Dela