gymnasieord kust 3 kap.1

Övningen är skapad 2013-02-18 av julia1996. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • smart bright
 • utmärka sig excel at
 • ovanlig exceptional
 • person, figur figure
 • för att inte tala om let alone
 • tröst, bekvämlighet comfort
 • snabbtänkt quick-witted
 • lösa solve
 • vetenskaplig scientific
 • beslut decision
 • endast merely
 • motsvarande equivalent
 • ge/få poäng score
 • påstående statement
 • upptäcka discover
 • åsikt point of view
 • kolumn column
 • ämne subject
 • fåna sig clown around
 • läsa noter read music
 • sällskaplig sociable
 • tabell chart
 • citat quote
 • sångtext lyrics
 • konst art
 • konsentrera sig på concentrate on
 • klottra doodle
 • huvudräkning mental aritmetic
 • skrämmande scary
 • åktur ride
 • individuell individual
 • mål goal
 • ärlig honest

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasieord-kust-3-kap-1.2664893.html

Dela