gymnasieord kurs 6 kap 2

Övningen är skapad 2014-05-15 av julia1996. Antal frågor: 79.
Välj frågor (79)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • genomborra pierce
 • tvättmaskin washing machine
 • skrot junk
 • antikföremål antique
 • detaljhandel retail
 • terapeutisk handel retail therapy
 • uttryck, fras phrase
 • falla omkull av trötthet drop
 • glida ur händerna get out of hand
 • tvångsshoppare shopaholic
 • synpunkt perspective
 • sak issue
 • bo som granne live next door
 • hålla takten med keep up with
 • uppnå attain
 • ungefär approximately
 • inte vara ett stort problem not be too much of a problem
 • betydande significant
 • förmögen affluent
 • jämföra med compare to
 • utan motstycke, nymodig inprecedented
 • pest, plåga plague
 • forskare researcher
 • kort concise
 • gynna foster
 • kursiv italics
 • murslev mortar
 • område, fält field
 • fysiskt område brick-and-mortar field
 • handel commerce
 • fruktbar fertile
 • jord ground
 • växt, ökning growth
 • trängande behov, tvång compulsion
 • odla ngt till sth
 • lock, fresta entice
 • heligt löfte, ed vow
 • avge ett löfte take a vow
 • köp purchase
 • näring sustenance
 • matvaror grocery
 • först och främst primarily
 • ha för avsikt be out to do
 • förtjust delighted
 • predika preach
 • dela ut dispense
 • vara utan forgo sth
 • fälla bring down
 • konsumentkultur consumer culture
 • spara conserve
 • bränsle fuel
 • oundviklig unavoidable
 • rädda rescue
 • ozonlager ozone layer
 • politik policy
 • stanna halt
 • förstörelse destruction
 • lagstiftare legislator
 • ropa yell
 • känsla, vett sense
 • snabbhet rapidity
 • tillfredsställa satisfy
 • skydda shelter
 • känslomässig emotional
 • närma sig approach
 • undersöka investigate
 • brist deprivation
 • ångest anxiety
 • prenumeration subscription
 • förnya renew
 • bli utan run out
 • få slutbetyg graduate
 • sörja grieve
 • gnaga gnaw
 • obarmhärtig relentless
 • matvaruhandlare grocer
 • hög bank
 • snittblomma cut flower
 • bekväm convenient

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasieord-kurs-6-kap-2.3663917.html

Dela