gymnasieord kurs 6 kap 10

Övningen är skapad 2014-05-14 av julia1996. Antal frågor: 74.
Välj frågor (74)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hitta på come up with
 • ytterst highly
 • fantasifull imaginative
 • syn vision
 • besättning crew
 • nödlanda crash-land
 • avlägsen distant
 • dominerande dominant
 • art species
 • förfader ancestor
 • genetisk genetic
 • genmanipulation genetic engineering
 • underlägsen inferior
 • överlägsen superior
 • uppdrag mission
 • beslutsam determined
 • hindra från att göra prevent from doing
 • förstörelse destruction
 • rebell rebel
 • gå upp för ngn dawn on sb
 • försäkring insurance
 • utföra carry out
 • lifta hitch a ride
 • anställa hire
 • spåra track down
 • konstgjord artificial
 • kopia replicant
 • dyster gloomy
 • anse för rate as
 • slarvigt casually
 • ögonvittne eye-witness
 • väcka arouse
 • misstanke suspicion
 • undvikande evasive
 • vägran refusal
 • envist persistently
 • bedöma assess
 • psykiater psychoatrist
 • sits seat
 • konstig curious
 • uttryck expression
 • ledare chief
 • get goat
 • skål bowl
 • sort variety
 • hemlängtan homesick
 • stor bokstav capital
 • bindestreck hyphen
 • bröstkorg chest
 • bekant med familiar with
 • sol solar
 • ljusår light year
 • stjärnbild constellation
 • ganska långt borta quite a ways
 • utnyttja harness
 • varelse being
 • evighet aeon
 • mångfaldig multiple
 • missförstå misread
 • accelerera accelerate
 • gränslös infinite
 • helhet entity
 • märka detect
 • en skymt av a note of
 • tvivel skepticism
 • förvirrad confused
 • bubbla bubble
 • utbildad educated
 • energieffektiv energy-efficient
 • form configuration
 • ren pure
 • nyfikenhet curiosity
 • fas stage
 • utveckling evolution

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasieord-kurs-6-kap-10.3661112.html

Dela