gymnasieord kurs 6 kap 1

Övningen är skapad 2014-05-15 av julia1996. Antal frågor: 62.
Välj frågor (62)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • friställa lay off
 • förfaller due
 • arbetslöshet unemplyment
 • förlängning extension
 • fylla krav qualify
 • godkänna lagförslag pass a bill
 • gammal och svag over the hill
 • spotta ut spit out
 • överskrida kredit be in the red
 • hyra rent
 • spänna tighten
 • spara för framtiden save for a rainy day
 • 90-99-åring in one´s nineties
 • lön salary
 • få pengarna att räcka make ends meet
 • kosta skjortan cost an arm and a leg
 • reparation repair
 • renovering renovation
 • dollar buck
 • förtjäna lätta pengar make a quick buck
 • stadig steady
 • bomull cotton
 • brådskande pressing
 • berg-och dalbana rollercoaster
 • gå upp och ner be on a rollercoaster
 • nå botten bottom out
 • avslöjande telling
 • ta en titt take a peek
 • att döma av judging by
 • återförsäljare retailer
 • analytiker analyst
 • kort sagt briefly
 • försäljning sale
 • stabil stable
 • räknas som rank as
 • nödvändighet necessity
 • sträng, hård severe
 • belastning strain
 • sträcka stretch
 • falla dip
 • förlänga prolong
 • konsument consumer
 • marknadsundersökning consumer research
 • börja synas take hold
 • lämplig, bekväm convenient
 • foder lining
 • också föra ngt gott med sig have a silver lining
 • mätare indicator
 • nedgång decline
 • uppmuntra encourage
 • avdelning department
 • representant spokeswoman
 • orakel oracle
 • förra former
 • ordförande chairman
 • sätta tilltro till give credence to
 • lita på ngns ord take sb´s word for
 • kastanjefärgad maroon
 • revbensspjäll rib
 • unna sig indulge
 • vanlig conventional
 • fjärdedel quarter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasieord-kurs-6-kap-1.3661469.html

Dela