Gymnasieord kurs 4 kap.2

Övningen är skapad 2013-10-20 av julia1996. Antal frågor: 111.
Välj frågor (111)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • klar, tydlig, enkel plain
 • banbrytare pathfinder
 • nyfikenhet curiosity
 • väcka(känslor) arouse
 • vittne witness
 • beskrivning portrayal
 • änka widow
 • ofrivillig involuntary
 • motvilligt involuntarily
 • bli inblandad i get caught up in
 • våldsam violent
 • polis cop
 • fascinera fascinate
 • frö, säd seed
 • så fröet till sow the seeds of
 • gyllene golden
 • tillfälle opportunity
 • gyllene tillfälle golden opportunity
 • samhälle, ort community
 • tråka ut bore
 • forskning research
 • utom expect
 • lös loose
 • löst sammanbunden med loosely connected with
 • övergång shift
 • ram frame
 • hänvisning reference
 • referensram a frame of reference
 • troende religious
 • i själva verket to all intents and purposes
 • omfamna embrace
 • undvika shun
 • bekvämlighet convenience
 • ta för givet take for granted
 • samband connection
 • verktyg tool
 • kärra buggy
 • bestämd firm
 • rota sig root
 • tidsålder age
 • verkande operative
 • viktigt ord operative word
 • utdrag extract
 • glimp av glipse into
 • bekanta sig become acquainted with
 • förutsättning precondition
 • visa sig vara turn out to be
 • tankeväckande thought-provoking
 • huvudämne major in
 • bädda in/ner tuck up
 • bli svagare fade
 • anstränga strain
 • syna, undersöka scrutinize
 • veckotidning, dagbok journal
 • bestörtning dismay
 • till ngns stora besvikelse much to sb´s dismay
 • bli på det klara med get the hang of
 • plikt dito
 • i tjänst on duty
 • klättra climb
 • dela ut distribute
 • kan inte låta bli can´t help
 • skyffla shovel
 • gödsel manure
 • ladugård cow shed
 • kroppsarbete manual work
 • förverkliga carry out
 • lyckligtvis fortunately
 • brant steep
 • orolig uneasy
 • härstamma från stem from
 • stirra på stare at
 • iögonenfallande conspicuous
 • skilja sig från mängden stick out
 • tumme thumb
 • väcka uppmärksamhet stick out like a sore thumb
 • lära sig pick up
 • det väsentliga gist
 • få det viktigaste klart för sig get the gist of
 • bland dem in their midst
 • återfalla till lapse into
 • modersmål mother tongue
 • få grepp om get to grips with
 • bokstavligen literally
 • vara utesluten be cut off
 • abstinensbesvär withdrawal symptom
 • tvivla doubt
 • anpassa sig integrate into
 • bli van vid att göra get used to doing
 • bordsbön grace
 • bön prayer
 • respekt respect
 • irriterad edgy
 • påbörja embark on
 • urgammal ege-old
 • ung adolescent
 • begränsning restriction
 • komma tillbaka return
 • döpa baptize
 • dop baptism
 • åtagande, förpliktelse commitment
 • tro faith
 • förbli remain
 • anta suppose
 • medveten om aware of
 • mängd extent
 • uppfostran upbringing
 • hjärntvätt brainwashing
 • världslig wordly
 • trygg secure
 • avundas envy

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasieord-kurs-4-kap-2.3172034.html

Dela