Gymnasieord kurs 4 kap.2 del2

Övningen är skapad 2013-09-22 av julia1996. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rösta äänestää
 • föreslå ehdottaa
 • hålla föredrag esitelmöidä
 • understöda ngt/ngn kannattaa jotakin/jotakuta
 • majoritet enemmistö
 • protokoll pöytäkirja
 • högljudd äänekäs
 • slå(till) kopauttaa
 • klubba nuija
 • ansluta sig i ngt/gå med i ngt liittyä jäseneksi
 • medlemsavgift jäsenmaksu
 • värderingar arvomaailma
 • samarbetspartner yhteistyökumppani
 • presentera esitellä
 • samlingsplats kokoontumistila
 • styrelse johtokunta
 • ersättare varajäsen
 • rösträknare ääntenlaskija
 • verksamhetsledare toiminnanjohtaja
 • deltids- osa-aikainen
 • heltidsanställd kokopäivätoiminen
 • dagordning, agenda esityslista
 • verksamhetsberättelse toimintakertomus
 • driva ett ärende,verka för en sak ajaa jotakin asiaa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasieord-kurs-4-kap-2-del2.3037302.html

Dela