Gymnasieord kurs 4 kap.1

Övningen är skapad 2013-10-19 av julia1996. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • åtskils apart
 • första, inlednings, initial initial
 • kort förhållande fling
 • miljö environmental
 • besöka pay a visit
 • överraskning surprise
 • parisare Parisian
 • komma fram, dyka upp appear
 • göra reklam för promote
 • begränsa limit
 • med tidsbegränsning limited by time
 • omedelbart immediately
 • förenas på nytt,återförenas reconnect
 • skriva dagbok keep a journal
 • nu och då,emellanåt on and off
 • häromdagen the other day
 • hoppfull hopeful
 • naiv, enkel naive
 • det innersta, kärna, hjärna core
 • medge admit
 • medfödd innate
 • emotionellt utgångsläge set point
 • sinnelag, lynne disposition
 • lotto, lotteri lottery
 • förlamad från midjan neråt paraplegic
 • ytterlighet, extrem extreme
 • euforisk euphoric
 • självdestruktiv suicidal
 • i grunden basically
 • munter, glad jovial
 • rullstol wheelchair
 • olycklig, eländig miserable
 • deprimerad depressed
 • oberoende av vad no matter what
 • måla paint
 • kines(iska) chinese
 • spöke ghost
 • ande spirit
 • reinkarnation, själavandring reincarnation
 • astrologi astrology
 • tydligen obviously
 • skorpionen scorpio
 • skytten sag
 • citat quote
 • lika bra kunna vara död be as good as dead
 • takt, rep, tema chord
 • nyligen recently
 • personlighet personality
 • bestående, stadigvarande, permanent permanent
 • evighet eternity
 • ta, välja extract
 • solnedgång sunset

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasieord-kurs-4-kap-1.3169705.html

Dela