Gymnasieord kurs 3 kap.7

Övningen är skapad 2013-02-19 av julia1996. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • saga fairytale
  • självkänsla self-esteem
  • emigrera emigrate
  • söka search
  • förändras till be transformed into
  • likhet similarity
  • snabbväxande fast-growing
  • bero på be due to
  • , ta emot receive
  • frikostig generous

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasieord-kurs-3-kap-7.2668157.html

Dela