gymnasieord kurs 3 kap.1

Övningen är skapad 2013-02-18 av julia1996. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • njutbar enjoyable
 • medveten om aware
 • dagbok diary
 • hitta på make up
 • tankeläsare mind reader
 • föredra prefer
 • erbjuda provide
 • luta sig lean, leant, leant
 • argumentera argue
 • mångfald multiple
 • människa human being
 • separat separate
 • lämplig suited to
 • karriär career
 • språklig linguistic
 • förstånd reason
 • producera produce
 • uppskatta appreciate
 • visuell visual
 • kroppslig bodily
 • föremål object
 • skicklig skilful
 • frågeformulär questionnaire
 • motsvara correspond with
 • tillägga add
 • reach
 • ganska fairly
 • medeltal average

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gymnasieord-kurs-3-kap-1.2664910.html

Dela