Gult Bälte, Taekwondo, Teori

Övningen är skapad 2018-11-15 av ida_akinmarin. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tae fotteknik
 • kwon handteknik
 • do filosofisk väg
 • dojang träningslokal
 • dobok dräkt
 • charyot givakt
 • tee bälte
 • kyung ne buga
 • jumbi redo
 • kihap kort skrik
 • kyosanim instruktör 1-3 dan
 • sabumnim instruktör 4 + dan
 • palmokk arm
 • an inåt, insida
 • pakkat utåt, utsida
 • ap fram, framåt, främre
 • dollyo rund, cirkel
 • naeryo neråt
 • arae låg
 • momtong mellan
 • olgul hög
 • baro motsatt
 • bandae samma
 • dirro dorra vändning 180
 • palbakko fotbyte
 • seogi ställning
 • makki blockering
 • jireugi rakt slag
 • chagi spark
 • hana ett
 • tul två
 • set tre
 • net fyra
 • tasol fem
 • yosot sex
 • ilgop sju
 • yodol åtta
 • ahop nio
 • yol tio
 • il första
 • kibon jumbi seogi färdigställning
 • pyonhi seogi axelbred ställning
 • juchum seogi ridande ställning
 • ap seogi hög, gående framåtställning
 • apkubi djup, lång framåtställning
 • arae makki låg blockering
 • pakkat palmok momtong an makki mittsektion, inåtgående blockering med utsidan av underarmen
 • olgul makki hög blockering
 • arae, momtong, olgul jireugi slag i de tre olika höjderna
 • bandae jireugi slag med samma hand och ben
 • baro jireugi slag med motsatt arm och ben
 • ap chagi framåtspark
 • naeryo chagi nedåtgående spark
 • an (naeryo) chagi inåt, nedåtgående spark
 • pakkat (naeryo) chagi utåt, nedåtgående spark
 • dollyo chagi rundspark
 • STF svenska TKD förbundet
 • ETU European TKD union
 • WTF world TKD federation
 • kukkiwon TKD's huvudkontor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gult-balte-taekwondo-teori.8559564.html

Dela