Gula ord Anatomi

Övningen är skapad 2018-12-06 av IdaGustafsson. Antal frågor: 135.
Välj frågor (135)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Abdomen Buk
 • Abducera föra utåt
 • Abduktion utåtriktad rörelse
 • Acetabulum Höftbensgrop
 • Acromion Skulderhöjd
 • Adducere Föra samman
 • Afferens Tillförande
 • Alveolus Liten urholkning
 • Angulus Vinkel
 • Anterior Framtill liggande
 • Aorta Stora kroppspulsådern
 • Apex Spets
 • Arcus Båge
 • Arteria Artär
 • Articulatio Led
 • Atlas Bärare/Första halskotan
 • Atrium Förmak
 • Axilla Armhåla
 • Axis Axel/Andra halskotan
 • Basis Bas
 • Bi Två
 • Biceps Tvåhövdad
 • Bilateralis Tvåsidig
 • Brachialis Som hör till brachium
 • Brachium Överarm
 • Brevis Kort
 • Calcaneus Hälben
 • Canalis Kanal
 • Capitulum Litet huvud
 • Capsula Kapsel
 • Caput Huvud
 • Carotis Halspulsådern
 • Carpus Handlov
 • Cartilago Brosk
 • Chondros Brosk
 • Caudalis Riktning mot svansen
 • Centralis I mitten
 • Cerebellum Lillhjärna
 • Cerebrum Storhjärna
 • Cervicalis Hör till halsen
 • Cirkularis Går runt om
 • Clavicula Nyckelben
 • Collateralis På sidan av
 • Collum Hals
 • Colon Tjocktarm
 • Columna Pelare
 • Communis Gemensam
 • Condylus Ledhuvud
 • Convexus Konvex
 • Cor Hjärta
 • Corpus Kropp
 • Cortex Hjärnbark
 • Costa Revben
 • Coxa Höft
 • Cranialis Riktad mot huvudet
 • Cranium Skalle
 • Crista List
 • Cubitus Armbåge
 • Cutis Hud
 • Derma Hud
 • Deltoideus Trekantig
 • Dexter Höger
 • Digitus Finger
 • Discus Skiva
 • Distalis Liggande på avstånd
 • Dorsalis Mot ryggsidan
 • Encephalon Hjärna
 • Epicondylus Utbuktning på condylus
 • Epiphysis Ände på rörben
 • Erector Lyftare
 • Extensor Sträckare
 • Extremitas Extremitet
 • Fascia Bindvävshinna
 • Femur Lårben
 • Fibula Vadben
 • Flexor Böjare
 • Foramen Hål/öppning
 • Fossa Grop/dike/kanal
 • Genu Knä
 • Humeros Överarmsben
 • Ilia Tarmar
 • Index Pekfinger
 • Inferior Nedre
 • Inter Mellan
 • Intra Inom
 • Lateralis Sidobelägen
 • Ligamentum Band
 • Liquor Vätska
 • Lumbalis Hör till ländryggen
 • Luxatio Vridning ur led
 • Malleolus Fotknöl
 • Mandibula Underkäke
 • Maxilla Överkäksben
 • Medialis Mitten
 • Medulla Märg
 • Membrana Hinna
 • Meniscus Halvmånformig broskskiva
 • Muskulus Muskel
 • Myo Muskel
 • Occipitalis Bakhuvud
 • Os, ossis, ossa Ben
 • Palma Handflata
 • Patella Knäskål
 • Pes Fot
 • Posterior Bakre
 • Processus Utskott
 • Pulmo Lunga
 • Quadratus Fyrkantig
 • Radialis Hör till radius
 • Radius Strålben
 • Ramus Gren
 • Sacrum Korsben
 • Scapula Skulderblad
 • Sinister Vänster
 • Spina Ryggrad
 • Sternum Bröstben
 • Sulcus Fåra
 • Superficialis Ytlig belägen
 • Synergist Medarbetare
 • Synovia Ledvätska
 • Talus Språngben
 • Tempus Tinning/epok
 • Tendo Sena
 • Thorax Bröstkorg
 • Tibia Skenben
 • Triceps Trehövdad
 • Trochanter Benknöl
 • Tuber Kulle/knöl
 • Ulna Armbågsben
 • Varus Sned
 • Genu varum Hjulbent
 • Ventralis Mot baksidan
 • Vertebralis Hör till vertebra
 • Vertebra Kota
 • Viscera Inälvor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/gula-ord-anatomi.8751101.html

Dela