Grundämnen

Övningen är skapad 2018-10-18 av Vickye. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • guld złoto
 • beryllium beryl
 • kol węgiel
 • klor chlor
 • silver srebro
 • väte wodór
 • kvicksilver rtęć
 • brom brom
 • fluor fluor
 • helium hel
 • jod jod
 • neon neon
 • natrium sód
 • kväve azot
 • nickel nikiel
 • fosfor fosfor
 • syre tlen
 • bly ołów
 • polonium polon
 • rubidium rubid
 • selen selen
 • svavel siarka
 • kisel krzem
 • strontium stront
 • uran uran
 • zink cynk
 • litium lit
 • kalium potas
 • germanium german
 • gallium gal
 • järn żelazo
 • kobolt kobalt
 • krom chrom
 • koppar miedź
 • kalcium wapń

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grundamnen.8599380.html

Dela

Annonser